గోంగూర చేసే మేలు! రామబాణం లాంటిది

గోంగూర తెలుగు వారికి సుపరిచయమైన ఆకుకూర. గోంగూర పచ్చడికి తెలుగురాష్ట్రాలలో ఎంతో డిమాండ్ ఉంది. దీనిలో ఎన్నో ఔషధ గుణాలు దాగి…

సిరిధాన్యలు అంటే ఏమిటి? ఎన్ని రకాలు?

చిరుధాన్యాలు ఆరోగ్యానికి సిరిధాన్యలు. ఈ సిరిధాన్యాలు పూర్వకాలంలో నుండి వాడుకలో ఉన్నవే, కానీ క్రమేపీ మన ఆహారపు అలవాట్లలో వచ్చిన మార్పు…