శ్రీవారి ‘అష్టదళ పాదపద్మారాధన’ అంటే ఏమిటి? రిజిష్టర్ ఎలా చేసుకోవాలి?

ఓం నమో వేంకటేశాయ! శ్రీ వారి సేవలలో ఎన్నో అపూర్వమైనవి, విశేషమైనవి, ఆనందదాయకమైనవి, అఖండ పుణ్య ప్రదాయమైనవి, సకల పాప హరణమైనవి.…

ఓ భగవాన్…నీ చిరునామా ఇదే కదా?!

ఓ భగవాన్, ఇన్నాళ్లూ నీ చిరునామా ఎక్కడ? ఎక్కడ?! అని వెతికాను. ఇప్పటికి నీ జాడ తెలిసిందిలే.. నులివెచ్చని సూర్యోదయం లో…