తిప్పతీగ – భగవంతుడు మనకు ప్రసాదించిన సంజీవని!

మన తిప్పలను తొలగించడానికి భగవంతుడు ప్రసాదించిన సంజీవని ఈ తిప్పతీగ. దీనిని అమృత, మధుపర్ని అని కూడా పిలుస్తారు. తిప్పతీగ చూడటానికి…

గోంగూర చేసే మేలు! రామబాణం లాంటిది

గోంగూర తెలుగు వారికి సుపరిచయమైన ఆకుకూర. గోంగూర పచ్చడికి తెలుగురాష్ట్రాలలో ఎంతో డిమాండ్ ఉంది. దీనిలో ఎన్నో ఔషధ గుణాలు దాగి…